PROJEKT UNIJNY
„PRZEDSZKOLAKIEM WARTO BYĆ!

AKTUALNOŚCI

 

WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ


9 oraz 13 czerwca 2022 roku, przedszkolaki pojechały na wspaniałą wycieczkę sfinansowaną w całości z funduszy europejskich w ramach programu „Przedszkolakiem warto być!”


Przedszkolaki poznawały na czym polega praca strażaka, a najlepiej oczywiście kiedy wszystko można zobaczyć na własne oczy . Przedszkolaki zwiedziły garaże komendy, mogli wsiąść do auta strażackiego, przymierzyć strażackie ubranie oraz zobaczyć jak działa dyspozytorka przyjmowania zgłoszeń. Przedszkolaki wzięły także udział w warsztatach dydaktycznych OGNIK, poprowadzonych przez strażaków. Dzieci nauczyły się wielu praktycznych rzeczy, które podczas pożaru lub wypadku powinny wiedzieć.


Serdecznie dziękujemy strażakom z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej za tak wspaniała gościnę i mądre zajęcia .

 

WYCIECZKA DO SKANSENU POCIĄGÓW W CHABÓWCE

30 oraz 31 maja 2022 roku, nasze przedszkolaki pojechały na wspaniałą wycieczkę sfinansowaną w całości z funduszy europejskich w ramach programu „Przedszkolakiem warto być!”


Przedszkolaki zapoznały się z pociągami, które znajdują się w skansenie. Mogły wejść do każdego z wagonów oraz lokomotyw. To była prawdziwa frajda poznawać na czym polega zawód kolejarza oraz konduktora, w taki sposób. Skoro pociąg to i WARS, czyli przedział gastronomiczny .


Podczas warsztatów, w restauracji „Na Torach” przedszkolaki samodzielnie wykonały swoje pizze.


To była bardzo ciekawa i smaczna wycieczka   

 

Od 1.09.2021 roku w Tęczowej Krainie mamy piękne 4 sale oraz jadalnię i przestronną
szatnię. Na zewnątrz czeka na dzieci nowy plac zabaw.

 


2. Dzięki środkom unijnym przedszkolaki Tęczowej Krainy mają prowadzone zajęcia:
- języka angielskiego z ciocią Karoliną


- sensoplastyki z ciocią Anią


- programowania – z ciocią Ania i ciocią Karoliną


- integracji sensorycznej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z ciocią Kasią
- gimnastyki korekcyjnej z ciocia Zosią


- logopedii z ciocia Zosią
- treningu mentalnego – Program Junior oraz technik uczenia się z ciocia Danusi
Pozostałe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz zabawy prowadza ciocia Agata, Ciocia Ala

   

Wycieczka do Teatru Lalek w Rabce – całkowicie została sfinansowana ze środków unijnych.
Przedstawienie pod tytułem „Zimowa opowieść” – bardzo spodobała się przedszkolakom.

Projekt „Przedszkolakiem warto być!” realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

 

 

Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne- SPR

Projekt nr RPPM.10.01.02-12-0192/19 współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu 1 210 891,20 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych). Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 1 021 251,20 (słownie: jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych). Wkład własny 189 640 ( słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

CELE PROJEKTU:
Wzmocnienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Jordanów poprzez utworzenie 48 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, organizację zajęć wyrównujących szanse oraz kompetencje kluczowe dzieci z przedszkoli w Jordanowie oraz doskonalenie zawodowe dla 8 nauczycieli.

EFEKTY PROJEKTU:
Powstanie nowych 48 miejsc dla dzieci w przedszkolu. Objęcie dzieci bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi wyrównującymi szanse oraz kompetencje kluczowe, udział w wycieczkach. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej. Wyposażenie przedszkola w meble, sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne. Utworzenie i wyposażenie placu zabaw (między innymi z huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych).

 

Aktualizacja 01.08.2021

Już wkrótce wielkie otwarcie nowego Przedszkola Tęczowa Kraina w Jordanowie! Serdecznie zapraszamy

Skip to content