Zajęcia dodatkowe

OPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH W TĘCZOWEJ KRAINIE

Polecamy wam Drodzy zajęcia dodatkowe, które z pewnością wspomogą rozwój Waszych dzieci

JĘZYK ANGIELSKI

Prowadzony przez lektora języka angielskiego - 5 razy w tygodniu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich form nauczania, dzieci w łatwy i przyjemny sposób poznają obce dla siebie słowa. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, zaznajomienie się z wybranymi słówkami w formie podpisów do obrazków a także poznanie tematyki związanej ze światem dziecka.  Dzieci zapamiętują zwroty angielskie poprzez przyswajanie słów piosenek czy wierszyków, dlatego najlepszą metodą nauki są zabawy muzyczno- ruchowe, rymowanki, gry i teatrzyki. Podczas pracy z dziećmi nauczyciel wykorzystuje różne pomoce dydaktyczne, na przykład maskotki, pacynki, kolorowe karty, stroje, piosenki, słuchowiska, historyjki obrazkowe i tym podobne.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Prowadzone przez logopedę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi - 1 raz w tygodniu. Odbywają się w formie zabawy i skupiają  głównie na ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach narządów mowy (gimnastyka buzi i języka), ćwiczeniach słuchu dziecka, ćwiczeniach słuchowo- wzrokowych. Poprzez takie zajęcia dziecko wzbogaca słownictwo a także pogłębia swobodę wypowiadania się. Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody z wykorzystaniem sprzętu logopedycznego. 

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Prowadzone każdego dnia podczas zajęć dydaktycznych. Wykorzystywane są przy tej okazji utwory muzyczne o różnym charakterze (repertuar dziecięcy, muzyka klasyczna, wybrane utwory nowoczesnej muzyki rozrywkowej) a także instrumenty perkusyjne (marakasy, bębenki, trójkąty, janczary, dzwonki chromatyczne, kołatki itd.), BUM BUM rurki, dzwonki diatoniczne oraz instrumenty własnoręcznie przygotowywane przez nauczyciela czy dzieci. W trakcie tych zajęć dzieci wkraczają w świat muzyki poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach. Dodatkowo kształtują swój słuch, poczucie rytmu. Rytmika zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli. 

ZAJĘCIA TANECZNE

W naszym przedszkolu dużo uwagi poświęca się umuzykalnianiu dzieci, przy jednoczesnym zaznajamianiu ich z różnymi formami tańca. Na zajęciach tanecznych, prowadzonych przez ciocie- nauczycielki, dzieci poznają podstawowe kroki tradycyjnych polskich tańców towarzyskich, takich jak „Krakowiak”, „Polka”, „Kujawiak”. Także nauczą się „Walca”, różnego rodzaju tańców integracyjnych czy układów do tańców nowoczesnych. 

TETARZYK

Gościmy raz w miesiącu nasz ulubiony Teatrzyk „Eden” z Krakowa. Aktorzy opowiadają dzieciom ciekawe historie, które zawsze niosą ze sobą jakieś przesłanie, naukę na przyszłość. Dzieci prócz śledzenia losów bohaterów mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w wybranych wątkach spektaklu. Ponadto, poprzez obcowanie z teatrem, dzieci są uwrażliwione na sztukę, obserwują ukazane sposoby powstawania scenografii. Warto również dodać, że zabawy z elementami dramy, pantomimy i improwizacji oraz ruchu scenicznego rozwijają dziecięcą wrażliwość i kreatywność.

ZAJĘCIA KULINARNE

Organizowane są na terenie przedszkola raz w miesiącu. Pozwalają na odkrywanie nowych smaków, zachęcają do zdrowego odżywiania się oraz dają wiele radości ze wspólnej zabawy w gotowanie. Dzieci mają możliwość zaznajamiania się z przepisami na różne potrawy, zdobywając przy tym wiedzę i umiejętności. 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Rozwijają zdolności manualne, stanowią podstawę w przygotowaniu do nauki pisania a przede wszystkim kształtują kreatywność, wyobraźnię i estetykę. Odbywają się 2-3 razy w tygodniu w trakcie zajęć dydaktycznych. Dzieci mają dostęp do różnych materiałów plastyczno- technicznych, dzięki czemu poznają rozmaite faktury i tekstury. Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki tworzenia prac zarówno na płaszczyźnie jak i prac przestrzennych. Tego typu warsztaty to nie tylko tworzenie, ale również nauka podstawowych umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. 

SENSOPLASTYKA

To marka zajęć rozwojowych dla dzieci w każdym wieku. Celem jest przede wszystkim stymulacja wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, smaku, słuchu). Stymulacja receptorów oddziałuje na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Poprzez kolorową stymulację na zajęciach Sensoplastyki oddziałuje się na wiele aspektów rozwoju dzieci, m. in. wspomaganie budowania ich świadomości ciała i przestrzeni, dbanie o sprawność ruchową, oddziaływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę, usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę- czyli pracę
dłoni), pogłębianie kontaktów emocjonalnych z dziećmi, wspieranie rozwoju poznawczego- opisywanie elementów świata, pokazywanie procesów przemian substancji oraz związków przyczynowo-skutkowych.

 

DOGOTERAPIA

To comiesięczna zabawa z zaprzyjaźnionym psem –Gają, nad którym czuwa jego wyspecjalizowana treserka. Dzieci uwielbiają spędzać czas z milusińskim zwierzakiem, który ochoczo się z nimi bawi. Pies jest dla każdego dziecka oddanym przyjacielem, co sprawia, że są one szczęśliwsze. Ponadto spotkania z psem uczą dzieci ważnych wartości w życiu, takich jak lojalność, miłość, odpowiedzialność czy empatia. Dzięki spotkaniom z psem, każdy z przedszkolaków staje się także wrażliwy na kontakty ze zwierzakami. Wie też, w jaki sposób się zachować, aby nikomu nie stała się krzywda.

GIMNASTYKA

To codziennie wykonywane ćwiczenia ruchowe nie tylko podczas zabawy na placu zabaw, ale i przed zajęciami dydaktycznymi, w trakcie ich trwania i w każdej wolnej chwili w ciągu dnia. Są to ukierunkowane ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem elementów gimnastyki korekcyjnej. Dzięki nim dzieci wyrabiają w sobie nawyki ruchowe, dbają o właściwą postawę ciała w czasie ćwiczeń, zabaw, pracy przy stolikach. Ponadto kształtują sylwetkę i wyrównują wady postawy ciała.  Do ćwiczeń gimnastyczno- korekcyjnych wykorzystywane są rozmaite przyrządy i przybory. Raz w tygodniu prowadzone są w starszych grupach zajęcia „wychowania fizycznego”.  

ZUMBA

To kolejna forma ruchu, zachęcająca dzieci do aktywności fizycznej. Prowadzona jest raz w tygodniu przez trenerkę zajęć fitness. W rytm szybkiej muzyki, przedszkolaki wyginają śmiało ciało, zgodnie z prezentowaną im choreografią. Wyrabiają przy tym własną kondycję i kształtują sylwetkę. Warto podkreślić, że na zajęciach Zumby dzieci wykonują różne ruchy naprzemienne, co niewątpliwie oddziałuje na funkcjonowanie półkul mózgowych i ich dotlenienie. 

TĘCZOWE DOŚWIADCZENIA

To spotkania z fizyką i chemią już w przedszkolu. Dzieci mają możliwość poznawania świata za pomocą różnych doświadczeń i eksperymentów, prowadzonych przez ciocie- nauczycielki. Poprzez działania na sodzie, oleju, occie, wodzie, ogniu, bateriach, szkle i tym podobne, przedszkolaki poznają tajniki wiedzy, które z wielkim zaciekawieniem obserwują i chętnie biorą w nich udział. Jest to dla nich forma zabawy, która dostarcza im wiele radości, satysfakcji, emocji, zaspokojenia dziecięcej ciekawości a przede wszystkim wiedzy.

BALE I RODZINNE PIKNIKI

To wyjątkowy czas, kiedy wszystkie rodziny wraz z pociechami uczęszczającymi do naszego przedszkola, mają możliwość spotkania się w miłej i przyjaznej atmosferze. To dni, podczas których przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami zapraszani są do wspólnych zabaw, tańców, występów, konkursów i innych atrakcji w zależności od motywu przewodniego imprezy. Organizowane są kilka razy do roku.

ZAJĘCIA KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zajęcia kreatywnego myślenia – to zabawy, do których wykorzystywane są proste materiały i polecenia, dające dzieciom możliwość samodzielnego stworzenia jakiejś zabawki, rzeczy, gry, pracy plastyczno- technicznej i tym podobne. Dzięki swobodzie w działaniu i dostarczeniu prostych materiałów, dziecko wyzwala w sobie kreatywność i potrafi „zrobić coś z niczego”. Wyzwala to w nim wielką radość z osiągnięcia sukcesu, dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i emocji, uszczęśliwia go i dodaje pewności siebie, co dodatkowo motywuje go do dalszych działań. 

ZAJĘCIA KODOWANIA I PROGRAMOWANIA

To stawianie przed dziećmi możliwości kształcenia i rozwoju procesów logicznego rozumowania, myślenia matematycznego, twórczego rozwiązywania problemów. Zajęcia przygotowują ich do nauki matematyki i informatyki w szkole oraz innych przedmiotów ścisłych. Co więcej, pozwalają uruchomić u dzieci wyobraźnię, kształtują myślenie operacyjne, uczą planowania, rozwiązywania problemów, „wychodzenia poza schemat”. Są to zabawy prowadzone przez ciocie- nauczycielki, polegające na wykonywaniu poleceń zgodnie z ustalonym wcześniej kodem. Stosowane są przy tym działania matematyczne.

NAUKA PŁYWANIA

To zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów szkółki pływackiej dla dzieci i młodzieży. Pod okiem trenerów przedszkolaki raz w tygodniu mają możliwość odbywania nauki pływania na dwóch wielkościach basenów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Przez 1,5 godziny, w formie zabaw uczą się pływać różnymi stylami pływackimi. Oswajają się przy tym z wodą, pokonują lęki, zdobywają nowe umiejętności, kształtują sylwetkę cały czas pozostając w ruchu. 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Odbywa się raz w tygodniu pod okiem profesjonalisty- tancerza z wieloletnim doświadczeniem. Dzieci uczą się zarówno form tańca towarzyskiego jak i nowoczesnego. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku – koordynacja, pamięć i koncentracja uwagi. Dziecko uczy się również kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo.

WARSZTATY CERAMICZNE

Podczas zajęć ceramicznych, dzieci mają możliwość wykonania unikatowych i wyjątkowych dzieł ulepionych z gliny. Raz w miesiącu, pod okiem Pani Garncarki, która zapewnia profesjonalny warsztat pracy, każde chętne dziecko może wykonać własnoręcznie proponowaną formę z gliny. W trakcie zajęć przedszkolaki inspirują się, pobudzają własną kreatywność i wyobraźnię oraz rozwijają sprawność manualną. 

Karate

Podczas zajęć z wujkiem Krzyśkiem przedszkolaki dbają o sprawność fizyczną. W zabawie uczą się podstawowych zasad karate i samodyscypliny,  ale przede wszystkim uczą się, że karate ma służyć do obrony, a nie sprawiania bólu. 

AKADEMIA MAŁEGO RATOWNIKA

Zajęcia z ciocią Magda uczą nasze przedszkolaki pierwszej pomocy przedmedycznej , ale przede wszystkim tego, by dzieci wiedziały jak zachować się gdy są świadkami wypadku, gdy ktoś potrzebuje pomocy i jak należy wezwać pomoc. Te z pozoru proste czynności, w sytuacji paniki są kluczowe, by pomóc, a nawet uratować komuś życie.

JĘZYK ANGIELSKI

Prowadzony przez lektora języka angielskiego - 5 razy w tygodniu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich form nauczania, dzieci w łatwy i przyjemny sposób poznają obce dla siebie słowa. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, zaznajomienie się z wybranymi słówkami w formie podpisów do obrazków a także poznanie tematyki związanej ze światem dziecka.  Dzieci zapamiętują zwroty angielskie poprzez przyswajanie słów piosenek czy wierszyków, dlatego najlepszą metodą nauki są zabawy muzyczno- ruchowe, rymowanki, gry i teatrzyki. Podczas pracy z dziećmi nauczyciel wykorzystuje różne pomoce dydaktyczne, na przykład maskotki, pacynki, kolorowe karty, stroje, piosenki, słuchowiska, historyjki obrazkowe i tym podobne.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Prowadzone przez logopedę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi - 1 raz w tygodniu. Odbywają się w formie zabawy i skupiają  głównie na ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach narządów mowy (gimnastyka buzi i języka), ćwiczeniach słuchu dziecka, ćwiczeniach słuchowo- wzrokowych. Poprzez takie zajęcia dziecko wzbogaca słownictwo a także pogłębia swobodę wypowiadania się. Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody z wykorzystaniem sprzętu logopedycznego. 

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Prowadzone każdego dnia podczas zajęć dydaktycznych. Wykorzystywane są przy tej okazji utwory muzyczne o różnym charakterze (repertuar dziecięcy, muzyka klasyczna, wybrane utwory nowoczesnej muzyki rozrywkowej) a także instrumenty perkusyjne (marakasy, bębenki, trójkąty, janczary, dzwonki chromatyczne, kołatki itd.), BUM BUM rurki, dzwonki diatoniczne oraz instrumenty własnoręcznie przygotowywane przez nauczyciela czy dzieci. W trakcie tych zajęć dzieci wkraczają w świat muzyki poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach. Dodatkowo kształtują swój słuch, poczucie rytmu. Rytmika zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli. 

ZAJĘCIA TANECZNE

W naszym przedszkolu dużo uwagi poświęca się umuzykalnianiu dzieci, przy jednoczesnym zaznajamianiu ich z różnymi formami tańca. Na zajęciach tanecznych, prowadzonych przez ciocie- nauczycielki, dzieci poznają podstawowe kroki tradycyjnych polskich tańców towarzyskich, takich jak „Krakowiak”, „Polka”, „Kujawiak”. Także nauczą się „Walca”, różnego rodzaju tańców integracyjnych czy układów do tańców nowoczesnych. 

TETARZYK

Gościmy raz w miesiącu nasz ulubiony Teatrzyk „Eden” z Krakowa. Aktorzy opowiadają dzieciom ciekawe historie, które zawsze niosą ze sobą jakieś przesłanie, naukę na przyszłość. Dzieci prócz śledzenia losów bohaterów mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w wybranych wątkach spektaklu. Ponadto, poprzez obcowanie z teatrem, dzieci są uwrażliwione na sztukę, obserwują ukazane sposoby powstawania scenografii. Warto również dodać, że zabawy z elementami dramy, pantomimy i improwizacji oraz ruchu scenicznego rozwijają dziecięcą wrażliwość i kreatywność.

ZAJĘCIA KULINARNE

Organizowane są na terenie przedszkola raz w miesiącu. Pozwalają na odkrywanie nowych smaków, zachęcają do zdrowego odżywiania się oraz dają wiele radości ze wspólnej zabawy w gotowanie. Dzieci mają możliwość zaznajamiania się z przepisami na różne potrawy, zdobywając przy tym wiedzę i umiejętności. 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Rozwijają zdolności manualne, stanowią podstawę w przygotowaniu do nauki pisania a przede wszystkim kształtują kreatywność, wyobraźnię i estetykę. Odbywają się 2-3 razy w tygodniu w trakcie zajęć dydaktycznych. Dzieci mają dostęp do różnych materiałów plastyczno- technicznych, dzięki czemu poznają rozmaite faktury i tekstury. Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki tworzenia prac zarówno na płaszczyźnie jak i prac przestrzennych. Tego typu warsztaty to nie tylko tworzenie, ale również nauka podstawowych umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. 

SENSOPLASTYKA

To marka zajęć rozwojowych dla dzieci w każdym wieku. Celem jest przede wszystkim stymulacja wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, smaku, słuchu). Stymulacja receptorów oddziałuje na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Poprzez kolorową stymulację na zajęciach Sensoplastyki oddziałuje się na wiele aspektów rozwoju dzieci, m. in. wspomaganie budowania ich świadomości ciała i przestrzeni, dbanie o sprawność ruchową, oddziaływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę, usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę- czyli pracę
dłoni), pogłębianie kontaktów emocjonalnych z dziećmi, wspieranie rozwoju poznawczego- opisywanie elementów świata, pokazywanie procesów przemian substancji oraz związków przyczynowo-skutkowych.

 

DOGOTERAPIA

To comiesięczna zabawa z zaprzyjaźnionym psem –Gają, nad którym czuwa jego wyspecjalizowana treserka. Dzieci uwielbiają spędzać czas z milusińskim zwierzakiem, który ochoczo się z nimi bawi. Pies jest dla każdego dziecka oddanym przyjacielem, co sprawia, że są one szczęśliwsze. Ponadto spotkania z psem uczą dzieci ważnych wartości w życiu, takich jak lojalność, miłość, odpowiedzialność czy empatia. Dzięki spotkaniom z psem, każdy z przedszkolaków staje się także wrażliwy na kontakty ze zwierzakami. Wie też, w jaki sposób się zachować, aby nikomu nie stała się krzywda.

GIMNASTYKA

To codziennie wykonywane ćwiczenia ruchowe nie tylko podczas zabawy na placu zabaw, ale i przed zajęciami dydaktycznymi, w trakcie ich trwania i w każdej wolnej chwili w ciągu dnia. Są to ukierunkowane ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem elementów gimnastyki korekcyjnej. Dzięki nim dzieci wyrabiają w sobie nawyki ruchowe, dbają o właściwą postawę ciała w czasie ćwiczeń, zabaw, pracy przy stolikach. Ponadto kształtują sylwetkę i wyrównują wady postawy ciała.  Do ćwiczeń gimnastyczno- korekcyjnych wykorzystywane są rozmaite przyrządy i przybory. Raz w tygodniu prowadzone są w starszych grupach zajęcia „wychowania fizycznego”.  

ZUMBA

To kolejna forma ruchu, zachęcająca dzieci do aktywności fizycznej. Prowadzona jest raz w tygodniu przez trenerkę zajęć fitness. W rytm szybkiej muzyki, przedszkolaki wyginają śmiało ciało, zgodnie z prezentowaną im choreografią. Wyrabiają przy tym własną kondycję i kształtują sylwetkę. Warto podkreślić, że na zajęciach Zumby dzieci wykonują różne ruchy naprzemienne, co niewątpliwie oddziałuje na funkcjonowanie półkul mózgowych i ich dotlenienie. 

TĘCZOWE DOŚWIADCZENIA

To spotkania z fizyką i chemią już w przedszkolu. Dzieci mają możliwość poznawania świata za pomocą różnych doświadczeń i eksperymentów, prowadzonych przez ciocie- nauczycielki. Poprzez działania na sodzie, oleju, occie, wodzie, ogniu, bateriach, szkle i tym podobne, przedszkolaki poznają tajniki wiedzy, które z wielkim zaciekawieniem obserwują i chętnie biorą w nich udział. Jest to dla nich forma zabawy, która dostarcza im wiele radości, satysfakcji, emocji, zaspokojenia dziecięcej ciekawości a przede wszystkim wiedzy.

BALE I RODZINNE PIKNIKI

To wyjątkowy czas, kiedy wszystkie rodziny wraz z pociechami uczęszczającymi do naszego przedszkola, mają możliwość spotkania się w miłej i przyjaznej atmosferze. To dni, podczas których przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami zapraszani są do wspólnych zabaw, tańców, występów, konkursów i innych atrakcji w zależności od motywu przewodniego imprezy. Organizowane są kilka razy do roku.

ZAJĘCIA KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zajęcia kreatywnego myślenia – to zabawy, do których wykorzystywane są proste materiały i polecenia, dające dzieciom możliwość samodzielnego stworzenia jakiejś zabawki, rzeczy, gry, pracy plastyczno- technicznej i tym podobne. Dzięki swobodzie w działaniu i dostarczeniu prostych materiałów, dziecko wyzwala w sobie kreatywność i potrafi „zrobić coś z niczego”. Wyzwala to w nim wielką radość z osiągnięcia sukcesu, dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i emocji, uszczęśliwia go i dodaje pewności siebie, co dodatkowo motywuje go do dalszych działań. 

ZAJĘCIA KODOWANIA I PROGRAMOWANIA

To stawianie przed dziećmi możliwości kształcenia i rozwoju procesów logicznego rozumowania, myślenia matematycznego, twórczego rozwiązywania problemów. Zajęcia przygotowują ich do nauki matematyki i informatyki w szkole oraz innych przedmiotów ścisłych. Co więcej, pozwalają uruchomić u dzieci wyobraźnię, kształtują myślenie operacyjne, uczą planowania, rozwiązywania problemów, „wychodzenia poza schemat”. Są to zabawy prowadzone przez ciocie- nauczycielki, polegające na wykonywaniu poleceń zgodnie z ustalonym wcześniej kodem. Stosowane są przy tym działania matematyczne.

NAUKA PŁYWANIA

To zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów szkółki pływackiej dla dzieci i młodzieży. Pod okiem trenerów przedszkolaki raz w tygodniu mają możliwość odbywania nauki pływania na dwóch wielkościach basenów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Przez 1,5 godziny, w formie zabaw uczą się pływać różnymi stylami pływackimi. Oswajają się przy tym z wodą, pokonują lęki, zdobywają nowe umiejętności, kształtują sylwetkę cały czas pozostając w ruchu. 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Odbywa się raz w tygodniu pod okiem profesjonalisty- tancerza z wieloletnim doświadczeniem. Dzieci uczą się zarówno form tańca towarzyskiego jak i nowoczesnego. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku – koordynacja, pamięć i koncentracja uwagi. Dziecko uczy się również kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo.

WARSZTATY CERAMICZNE

Podczas zajęć ceramicznych, dzieci mają możliwość wykonania unikatowych i wyjątkowych dzieł ulepionych z gliny. Raz w miesiącu, pod okiem Pani Garncarki, która zapewnia profesjonalny warsztat pracy, każde chętne dziecko może wykonać własnoręcznie proponowaną formę z gliny. W trakcie zajęć przedszkolaki inspirują się, pobudzają własną kreatywność i wyobraźnię oraz rozwijają sprawność manualną. 

Karate

Podczas zajęć z wujkiem Krzyśkiem przedszkolaki dbają o sprawność fizyczną. W zabawie uczą się podstawowych zasad karate i samodyscypliny,  ale przede wszystkim uczą się, że karate ma służyć do obrony, a nie sprawiania bólu. 

AKADEMIA MAŁEGO RATOWNIKA

Zajęcia z ciocią Magda uczą nasze przedszkolaki pierwszej pomocy przedmedycznej , ale przede wszystkim tego, by dzieci wiedziały jak zachować się gdy są świadkami wypadku, gdy ktoś potrzebuje pomocy i jak należy wezwać pomoc. Te z pozoru proste czynności, w sytuacji paniki są kluczowe, by pomóc, a nawet uratować komuś życie.